40  Příchod k oltáři 40  Příchod k oltáři

41 Před začátkem bohoslužby

42  Spolubratři 42  Spolubratři
41  Před začátkem bohoslužby