Vesmír *22b

29. října 2022

Oslava 30 let krásného místa

01 Pozvánka
01 Pozvánka
02 Kostel sv. Matouše
02 Kostel sv. Matouše
03 Detail
03 Detail
04 Před díkůvzdáním
04 Před díkůvzdáním
05 Pohled od vchodu kostela
05 Pohled od vchodu kostela
06 Průvod
06 Průvod
07 V kostele
07 V kostele
08 Věřící
08 Věřící
09 Před začátkem slavnosti
09 Před začátkem slavnosti
10 Cestou k soše Panny Marie
10 Cestou k soše Panny Marie
11 Mariánský sloup
11 Mariánský sloup
12 Detail
12 Detail
13 Slovo o historii
13 Slovo o historii
14 Modlitba požehnání
14 Modlitba požehnání
15 Detail
15 Detail
16 Pokropení
16 Pokropení
17 Požehnání
17 Požehnání
18 Přípitek
18 Přípitek
19 Info tabule
19 Info tabule
20 Nástěnka v domě
20 Nástěnka v domě
21 Dárková pohlednice
21 Dárková pohlednice
22 Program oslavy
22 Program oslavy
23 Slovo ředitele Vesmíru
23 Slovo ředitele Vesmíru
24 Před přípitkem
24 Před přípitkem
25 Během přípitku
25 Během přípitku
26 Fronta na oběd
26 Fronta na oběd
27 Nápoje
27 Nápoje
28 Pokračování programu
28 Pokračování programu
29 Poděkování týmu
29 Poděkování týmu
30 Dar od biskupství
30 Dar od biskupství
31 Prezentace týmu
31 Prezentace týmu
32 Během programu
32 Během programu
33 Program pro děti
33 Program pro děti
34 Bohu díky
34 Bohu díky